Töltőanyagaink árából most 10 000 forint kedvezményt biztosítunk! I Tovább a részletekhez!
hello world!

Adatkezelési tájékoztató

www.jp-med.hu honlapra vonatkozóan

Jelen dokumentum a Secret Medical Kft. és Estudio  XXI Kft, mint adatkezelők („Adatkezelők”) által a https://jp-med.hu oldalhoz („Honlap”) kapcsolódó személyes adatok kezeléséről ad tájékoztatást.

 1. Jelen dokumentum célja

A Honlap működtetése során a Honlapot meglátogató és azon keresztül időpontot foglaló, szolgáltatást megrendelő ügyfelek („Érintett”, „Ügyfél”) személyes adatait az Adatkezelők kezelik a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal („GDPR”) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel („Info tv.”) összhangban.

Adatkezelők ezúton tájékoztatják az Érintetteket a Honlapon keresztül történő tevékenységekkel, továbbá a Honlap használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban.

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsák. A módosított adatkezelési tájékoztató annak közlésétől hatályos.

 2. Az Adatkezelők

A Honlapot a Secret Medical Kft. üzemelteti, a Honlapon a Secret Medical Kft. által nyújtott kozmetikai szolgáltatások és az Estudio XXI Kft. által nyújtott orvos-esztétikai szolgáltatások együttesen jelennek meg, a Salonic időpont foglaló rendszert az Estudio XXI. Kft. alkalmazza.

Az Estudio XXI. Kft. által nyújtott orvos-esztétikai szolgáltatásokra történő kapcsolatfelvétel és időpont foglalás a Honlapba beágyazott Salonic időpont foglaló rendszeren és kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül, valamint a Honlapon megadott +36209551032 telefonszámon vagy az [email protected] e-mailcímre küldött e-mail útján lehetséges.

A Secret Medical Kft. által nyújtott kozmetikai szolgáltatásokra jelentkezni és időpontot foglalni kizárólag a Honlapon található tel:+36302155687 telefonszámon vagy az [email protected] e-mail címre küldött e-mail útján van mód.

A két szolgáltató saját Ügyfeleire vonatkozó adatkezelése elkülönül, így önálló adatkezelőnek minősülnek az alábbiak szerint:

2.1. A Honlapon elhelyezett cookie-kra vonatkozó adatkezelések és az 1033 Budapest, Szentendrei út 95. szám alatt nyújtott kozmetikai szolgáltatások és az azokhoz kapcsolódó időpontfoglalás, kapcsolatfelvétel vonatkozásában adatkezelő:

Secret Medical Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.

Postacíme: 1033 Budapest, Szentendrei út 95.

Cégjegyzékszáma: 01-09-394384

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 27550883-2-41

Képviseli: Sebesi Albert Hunor, ügyvezető

Email cím: [email protected],

a továbbiakban: „Adatkezelő 1”

2.2. A Salonic időpont foglaló rendszeren és a Honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül megadott személyes adatok kapcsán és 1075 Budapest, Károly krt. 3/a szám alatt nyújtott orvosi-esztétikai szolgáltatások vonatkozásában adatkezelő:

ESTUDIO-XXI Vezetési Tanácsadó és Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár utca 10. II. em. 2.

Cégjegyzékszáma: 01-09-866713

Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 13661818-2-43

Képviseli: dr. Jánosy Eszter Judit ügyvezető

Email cím: [email protected]

a továbbiakban: „Adatkezelő 2”

3. A Honlap használata során megvalósuló adatkezelések 

3.1. Időpontfoglalás orvos-esztétikai konzultációra, kezelésre a Salonic időpontfoglaló rendszeren keresztül (https://jp-med.salonic.hu/ )

Az adatkezelés célja: Az Ügyfél konzultációra vagy kezelésre történő időpont foglalása céljából az időpont visszaigazolása az Adatkezelő2 által az Ügyfél részére és a konzultáció vagy kezelés megszervezése, teljesítése érdekében szükséges kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre:

kötelezően kitöltendő - vezetéknév, keresztnév,

opcionálisan megadható - e-mail cím, mobiltelefonszám, egyéb megjegyzés

Az adatok megőrzésének ideje: A lefoglalt időpontot követően a Salonic rendszerben megőrzésre kerülnek az adatok, így későbbi telefonos bejelentkezés alkalmával megkönnyítve az előjegyzést az ESTUDIO XXI. Kft. számára. A szolgáltatás megkezdése előtt az ügyfél adatait orvosi adatbázisba rögzítve megőrzi. Az adatmegőrzési idő az időpontfoglalástól/ az Ügyféllel folytatott utolsó kommunikációtól számított 3 hónapig.

3.2. Kapcsolatfelvétel / visszahívás kérése (kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésével) orvos esztétikai szolgáltatással kapcsolatban

Az adatkezelés célja: Ügyfél megkeresése az általa a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott elérhetőségein kapcsolatfelvétel céljából

A kezelt adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefonszám, üzenet

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, mobiltelefonszám, egyéb megjegyzés

Az adatok megőrzésének ideje: Az ESTUDIO-XXI. Kft. a szolgáltatás megkezdése előtt az ügyfél adatait orvosi adatbázisba rögzítve a kapcsolatfelvételtől / az Ügyféllel folytatott utolsó kommunikációtól számított 3 hónapig megőrzi.

3.3. Kapcsolatfelvétel e-mail útján: [email protected]

Az adatkezelés célja: Ügyfél megkeresése és az általa e-mailben leírtakra történő válaszadás

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre: e-mail cím, telefonszám, az Ügyfél által megadott egyéb személyes adat (jellemzően név)

Az adatok megőrzésének ideje: Az ESTUDIO-XXI. Kft. a szolgáltatás megkezdése előtt az ügyfél adatait orvosi adatbázisba rögzítve megőrzi a kapcsolatfelvételtől / az Ügyféllel folytatott utolsó kommunikációtól számított 3 hónapig.

3.4. Emlékeztető időpontfoglalásról

Időpont foglalásához a Salonic rendszerben történő foglalás esetén az Ügyfél emlékeztetőt üzenetet kap. Emlékeztető küldése 24-48 órás idősávban a lefoglalt időpont előtt történik, ha az Ügyfél telefonszámot adott meg, akkor SMS-ben, ha email címet, akkor emailben, ha pedig mindkettőt megadta, akkor mindkét csatornán keresztül. Amennyiben sem telefonszám, sem e-mail cím nem került megadásra a választott időpontot megelőzően emlékeztető üzenet nem kerül megüldésre.

Az adatkezelés célja: Ügyfél részére emlékeztető küldése az általa megadott elérhetőségen a lefoglalt időpont előtt

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, telefonszám

Az adatok megőrzésének ideje: Az ESTUDIO XXI: Kft. az Ügyfél adatait az emlékeztető küldése céljából kizárólag a lefoglalt időpont napjáig kezeli.

 3.5.  Cookie-k (sütik ) 

Amikor a látogató a Honlapot meglátogatja, egy kisméretű adatfájlt, úgynevezett cookie (továbbiakban: cookie vagy süti) helyezünk el a számítógépére, mely többféle célt szolgálhat, amelyeket alább részletezünk.

A modern böngészők engedélyezik a süti beállítások módosítását. A böngészők egy része alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ez a beállítás is megváltoztatható annak érdekében, hogy a jövőre nézve a felhasználó megakadályozza az automatikus elfogadást. Átállítás esetén a böngésző a továbbiakban minden alkalommal felajánlja a sütik beállításának választási lehetőségét.

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy mivel a munkamenet sütik célja a Honlap használhatóságának és folyamatainak támogatása, valamint megkönnyítése, ezen sütik letiltása esetén nem tudjuk garantálni, hogy a látogató képes lesz a Honlap valamennyi funkciójának teljes körű használatára. A Honlap ez esetben a tervezettől eltérően működhet a böngészőben.

További részletes információk az alábbi böngészők süti beállításairól

Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Firefox:               

https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=hu&redirectslug=S%C3%BCtik+kezel%C3%A9se 

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/cookie-k-t%C3%B6rl%C3%A9se-%C3%A9s-kezel%C3%A9se-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Microsoft Edge:

https://support.microsoft.com/hu-hu/windows/a-microsoft-edge-a-b%C3%B6ng%C3%A9sz%C3%A9si-adatok-%C3%A9s-az-adatv%C3%A9delem-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy reklámblokkoló (ad-blocker) használata esetén a cookie nyilatkozatról szóló tájékoztatás nem minden esetben jelenik meg. Amennyiben szeretné megtekinteni, deaktiválja a reklámblokkoló alkalmazást!

3.5.1. A Honlap működéséhez feltétlenül szükséges cookie-k

Az adatkezelés célja:

A munkamenet sütik és plug-in-ek (modulok) a Honlap böngészéséhez, a funkciók használatához szükségesek, többek között lehetővé teszik a látogató által adott oldalon, funkcióban vagy szolgáltatásban végzett műveletek megjegyzését. A "munkamenet sütik" alkalmazása nélkül a honlap zökkenőmentes használata nem garantálható. Érvényességi idejük az adott látogatás időtartamára terjed ki, a "sütik" a munkamenet végén vagy a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek.

Adatkezelés jogalapja:

A Honlap látogatóinak és az Adatkezelőknek a Honlap megfelelő működéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6.cikk (1) bek. f pont)

Adatkezelés időtartama:

A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak.

3.5.2. Statisztikai cookie-k 

Adatkezelés célja:

A Honlap látogatása kapcsán technikai adatokat gyűjtése, a szolgáltatás fejlesztése, vagy a látogatószám mérése céljából.

További részletes információ a cookie-król és plug-inekről elérhető az alábbiakban:

Google Analytics és Search Console: webanalitikai szoftverek, a Weboldal látogatottsági adatait és egyéb webanalitikai adatok mérését segíti, valamint a keresési eredményekben optimalizálja a megjelenítést a keresési eredményoldalakon. A szoftverek adatkezeléséről további információ elérhető: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Adatkezelés jogalapja:

A Honlap látogatóinak hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bek a)

Adatkezelés időtartama:

A Google Analytics adatmegőrzési vezérlői lehetővé teszik annak az időtartamnak a beállítását, amelynek letelte után a Google Analytics által tárolt felhasználói és eseményszintű adatok automatikusan törlődnek az Analytics szervereiről. https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=hu

3.5.3. Marketing cookie-k

Adatkezelés célja:

a Weboldalhoz kapcsolódó marketing tevékenység támogatása

További részletes információ a cookie-król és plug-inekről elérhető az alábbiakban:

Facebook Conversation API: nyomon követi a Weboldal látogatását. A szerver megjegyzi, hogy a felhasználó milyen műveleteket hajt végre, majd a szerver visszaküldi az információkat a Facebooknak. https://www.facebook.com/about/privacy/update#

Google Ads:  funkciója lehetővé teszi, hogy olyan személyeket érjen el, akik korábban meglátogatták a Weboldalt, majd a megfelelő üzeneteket a megfelelő személyekkel kapcsolja össze. https://policies.google.com/privacy?hl=hu 

Adatkezelés jogalapja:

A Weboldal látogatóinak hozzájárulása (GDPR 6.cikk (1) bek a)

Adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés időtartama legfeljebb 180 nap. További információ: https://www.facebook.com/privacy/explanation   

3.6. Online piackutatási kérdőív kitöltése
Az adatkezelés célja:
A Secret Medical Kft. online piackutatási kérdőívének kitöltése az Ügyfél önkéntes részvételével zajlik. Az Ügyfél https://www.surveymonkey.com/r/92R3MC6 oldalon elérhető piackutatási célú online kérdőív teljeskörű kitöltésével és azt követően e-mail címe megadásával kedvezmény-kuponra válik jogosulttá, amely 2022. szeptember 1. napjáig 50% kedvezményt biztosít a Secret Medical Kft. által nyújtott szolgáltatások díjaiból. Az online kérdőív az Ügyfél korábbi és a tervezett orvos-esztétikai beavatkozásaira, kezeléseire vonatkozó kérdéseket tartalmaz és a kitöltése anonim módon történik, a kérdőívben megadott adatokhoz az Adatkezelők statisztikai adatként férnek hozzá, oly módon, hogy azok konkrét, beazonosítható személyhez nem kapcsolhatók. A kérdőív kitöltését követően az Ügyfél egy linkre kattintva jut el egy aloldalra, ahol e-mail címe megadásával jogosulttá válik a kedvezményre, amelynek megerősítéseként az Adatkezelő 1 automatikus visszaigazoló e-mailben elküldi a kedvezmény-kupont.

Érintettek és a kezelt adatok köre:
A kérdőívben megadott adatok alapján Ügyfél anonim marad (nem beazonosítható) vagyis Adatkezelő 1 kizárólag a kérdőívet kitöltő és az azt követően az aloldalon a kedvezmény-kupont igénylő Ügyfél e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló előzetes
hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatok megőrzésének ideje: Az online kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó kedvezményre jogosító
időszak lezárultát követő 1 hónapig vagy a hozzájárulás visszavonásáig megőrzi.

4. Adatfeldolgozók, önálló adatkezelők

Adatkezelők a Honlap működtetése során az alábbi adatfeldolgozókat, önálló adatkezelőket veszik igénybe:

4.1. Tárhelyszolgáltatás:

Név: Rack Forest Kft. 

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u.11. 5.em. B05001

Cégjegyzékszám: 01-09-914549

Adószám: 14671858-2-41

Elérhetőség: [email protected]

Adatkezelési tájékoztatója elérhető: https://rackforest.com/adatkezelesi-szabalyzat/

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a Honlap számára szükséges tárhelyet biztosítja

 4.2. Időpont foglalás a Salonic rendszerén keresztül

Salonic International Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2.

Postacím: 1116 Budapest, Barázda u. 42 4/419.

Telefonszám: +36 1 808 9165

Email: [email protected]

Adószám: 27916379-2-41

Cégjegyzékszám: 01 09 356924

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: a Honlapba beágyazott Salonic időpont foglaló rendszert biztosítja.

A Honlapba ágyazott Salonic időpont foglaló rendszer licensz jogosultja:

Patrinus Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét Daru utca 11.

E-mail cím: [email protected]

Adószám: 22706711103

 4.3. A Google Ads, Google Analytics és Search Console programok működtetése kapcsán

Google Ireland Limited

Székhely: Google Building Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Írország,

Adatkezelési tájékoztatója: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

 4.4. A Facebook Conversation API kapcsán

 Facebook Ireland Ltd.

 Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Írország,

Adatkezelési tájékoztatója: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

5. Online marketing

Marketing Store Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám:14933295206 

Székhely: 6722 Szeged, Gogol utca 9. 1. emelet 2.

Elérhetőség: [email protected]

Képviselő: Kurucsai János ügyvezető

JabJab Online Marketing Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adószám: 13000794214 

Székhely: 8600 Siófok, Szabadi út 35.

Elérhetőség: [email protected]

6. SurveyMonkey - online kérdőív kitöltés
Momentive Europe UC
Székhely: 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Ireland
Elérhetőség: https://help.surveymonkey.com/en/contact/?l=en&form=datarequest
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy/
A SurveyMonkey rendszer üzemeltetését végzi: Marketing Store Kft.

7. Mailchimp - visszaigazoló e-mail automatikus küldése és hírlevél-küldés
The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
Cím: Bird & Bird GDPR Representative Services Ireland, Deloitte House 29 Earlsfort Terrace Dublin 2
DO2 AY28
Elérhetőség: https://mailchimp.com/privacy-rights/, [email protected]
Adatkezelési tájékoztatója: https://www.intuit.com/privacy/statement/
A Mailchimp rendszer üzemeltetését végzi: Marketing Store Kft.

Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is előfordulnak, amelyek más webhelyekre vezetnek, pl. Facebook, Instagram oldal. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

 8. Adatbiztonság

Az Adatkezelők tiszteletben tartják a személyes adatok biztonságára vonatkozó előírásokat, így mind az Adatkezelők, mind az arra jogosult adatfeldolgozók megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., továbbá a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelők az általuk kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

 9. Érintettek jogai, és jogérvényesítés

Az Érintett által az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatoknak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lenniük.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

A tájékoztatáshoz való jog írásban a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.

Az érintett hozzáféréshez való joga: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga: Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog: Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
– személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
– a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
– az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
– az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
– meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
– az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Visszavonás joga: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15-22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Jogorvoslati lehetőségek:

Adatkezelővel kapcsolatfelvétel

Ha úgy gondolja, hogy az Adatkezelő megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen kapcsolatba az Adatkezelő 1-gyel az [email protected] az e-mail címen vagy Adatkezelő 2-vel a [email protected] e-mail címen. Amennyiben kétsége merül fel arra vonatkozóan, hogy melyik Adatkezelő kezeli a személyes adatait, bármelyik Adatkezelőt jogosult megkeresni. Amennyiben nem a megkeresett Adatkezelő az illetékes, továbbítja a kérést a másik Adatkezelőnek. 

Adatvédelmi hatóságnál panasz benyújtásának joga

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail cím: [email protected].

 Bírósághoz fordulás joga:

Személyes adatai kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: https://birosag.hu/torvenyszekek .

 

 

Forduljon hozzánk bizalommal!

Tapasztalja meg saját bőrén a minimál invazív eljárások hatékonyságát!
HYDRAFACIAL®, VENUS LEGACY®,
COOLTECH DEFINE®, GENTLEMAX PRO® KEZELÉSEK


Cím: 1033, Budapest, Szentendrei út 95.
Bejelentkezés: +36 30 215 5687
Email cím: [email protected]


ORVOS ESZTÉTIKA – KEZELÉSEK A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁVAL
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram