Töltőanyagaink árából most 10 000 forint kedvezményt biztosítunk! I Tovább a részletekhez!
hello world!

Felhasználási feltételek

Jogi nyilatkozat: "Vásárlóként tudomásul veszem, hogy a jp-med.hu weboldalon értékesített és általam, mint vevő által megvásárlásra került COVID-19 koronavírus gyorsteszt elvégzése kizárólag szakember (orvos, diplomás ápoló, labor szakasszisztens, stb.) által történhet.

Amennyiben a tesztet nem a fent megjelölt szakember valamelyike végzi el, és ennek következtében bármiféle téves eredmény, egyéb komplikáció adódik, a jp-med.hu weboldal üzemeltetőjét valamint az Patrinus Kft.-t, mint eladót semmiféle felelősség nem terheli."

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák cégnév: Patrinus Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Daru utca 11., adószám: 22706711-1-03), mint szolgáltató ("Szolgáltató") által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Patrinus Kft.

A szolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Daru utca 11.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: [email protected]

Cégjegyzékszáma: 01 09 866713

Adószáma: 22706711-1-03

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Pest megyei Cégbíróság

Telefonszámai: 0620/9551032

A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai: webnode

Alapvető rendelkezések:

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. Jelen ÁSZF 2020.04.08-án lépett hatályba, és határozatlan ideig érvényes..

1.3. A webshopon látható információk mint szerzői jogi védelem alatt állnak, így felhasználásuk engedélyhez kötött.

1.4. Rendelkezésre állás.

Adatkezelési szabályok:

1.5. Adatkezeléssel kapcsolatos irányelveinket az Adatvédelmi szabályzat tartalmazza.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

1.6. A megjelenített termékek köre csak online, előre utalást követően vásárolható meg. A termékek ára tartalmazza az Áfát, a teszt elvégzésének, kiszállításnak és a kiszállásnak a díját.

1.7. A webshopban részletesen feltüntettük a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítettünk meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete

1.9. Rendelés menete:

  1. Válassza ki a megrendelni kívánt terméket és mennyiséget.
  2. Adja meg szállítási és számlázási adatait.
  3. Véglegesítse rendelését.
  4. A beérkezett díjbekérő alapján teljesítse az utalást.
  1. Amennyiben gyorstesztet rendelt, melyet szakember végez el Önön: a gyorsteszt elvégzését orvos, illetve nővér végzi. A vételár kiegyenlítése után felvesszük Önnel a kapcsolatot a gyorsteszt elvégzésének időpontja kapcsán.
  2. Amennyiben 25db tesztet rendelt kiszállítással: A 20 óráig befutott rendeléseket a következő munkanap 9 óráig átadjuk a futárszolgálatnak, amiről e-mailben értesítjük majd. A futárszolgálat pedig jelezni fogja a pontos kiszállítási dátumot.

1.10. Adatbeviteli hibák esetén kérem, keresse ügyfélszolgálatunkat az említett elérhetőségeken.

1.11. Rendelni kizárólag banki utalással lehetséges. 

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés

1.13. A megrendelések feldolgozása azonnal történik. Munkanapokon a reggel 9-ig banki beérkezett és banki utalással kiegyenlített rendeléseket még aznap átadjuk a futárszolgálatnak. A 9 után érkezett termékek kiszállítása pedig a következő munkanapon történik. Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

1.15. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Elállás joga

1.16. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

1.17. Az elállási jog gyakorlásának menete [………] (mikor élhet vele a vásárló, mikor nem, haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszautalja a webáruház az árat, kivételek stb.)

Panaszkezelés

1.18. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

1.19. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a [………] Bíróság/Törvényszék illetékességét.

Város Budapest, 2020. április.hó 8.nap

Forduljon hozzánk bizalommal!

Tapasztalja meg saját bőrén a minimál invazív eljárások hatékonyságát!
ORVOS ESZTÉTIKA – KEZELÉSEK A LEGMODERNEBB TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁVAL
Készítette:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram